0893/96 44 44

До края на промоцията остават:

Sony Ericsson TXT CK13i
Sony Ericsson TXT CK13i