0893/96 44 44

До края на промоцията остават:

Sony Ericsson U5i Vivaz
Sony Ericsson U5i Vivaz