0893/96 44 44

До края на промоцията остават:

Твърд гръб за Telenor
 Твърд гръб за Telenor