0893/96 44 44

До края на промоцията остават:

Telenor smart plus
Telenor smart plus