0895/50 83 01 0893/96 44 44

До края на промоцията остават:

Coolpad Porto S
Coolpad Porto S