0895/50 83 01 0893/96 44 44

До края на промоцията остават:

Lenovo A7000
Lenovo A7000