До края на промоцията остават:

Sony Ericsson TXT CK13i